Per Pettersson

gästprofessor vid Centrum för forskning om religion och samhälle (CRS)

E-post:
per.pettersson[AT-tecken]kau.se
Telefon:
018-471 2183
Besöksadress:
Engelska parken
Thunbergsvägen 3C
751 20 Uppsala
Postadress:
Teologiska institutionen
Box 511
751 20 Uppsala

Mina kurser

Biografi

Forskning om religiös förändring ur ett tjänsteperspektiv

Per Pettersson är docent i religionssociologi och verksam som forskare vid Centrum för studier av Religion och Samhälle vid Uppsala universitet och Centrum för tjänsteforskning (CTF) vid Karlstads universitet. Han har medverkat i ett flertal internationella forskningsprojekt om religiös och social förändring, välfärd och religion, majoritetskyrkor, religiösa minoritetsgrupper, ungdomars värderingar, konfirmandundervisning m.m. I sin doktorsavhandling ”Kvalitet i livslånga tjänsterelationer” (Verbum 2000) undersökte han hur människor uppfattar sin relation till kyrkan och vad som upplevs vara kvalitet och värde vid de tillfällen man är i kontakt med kyrkan. Han har tidigare under 20 år varit stiftsadjunkt i Karlstads stift och arbetat med olika former av utvecklingsarbete inom Svenska kyrkan, bland annat som chef för stiftskansliets församlingsavdelning. För närvarande medverkar han som forskningskoordinator i styrgruppen för forskningsprogrammet ”The Impact of Religion” samt i två av programmets temaområden, nr 1 och 5. Han medverkar även i några andra projekt; ett nordiskt jämförande forskningsprojekt ”NOREL” om religion i det offentliga rummet; ett samarbetsprojekt med Sydafrika om religion och välfärd; samt i ett jämförande europeiskt forskningsprojekt om konfirmandundervisning. Hans huvudsakliga forskningsintresse rör:

* Religiös förändring och sekularisering
* Värderingar och värderingsförändringar
* Relationer mellan individ och institutionell religion
* Religion ur ett tjänsteperspektiv
* Organisation och ledarskap inom religiösa organisationer
* Kvalitet i idéburna organisationers verksamhet
* Social ekonomi och socialt kapital i den tjänsteteoretiska referensramen
* Frivilligorganisationers (”social ekonomi”) roll och funktion som välfärdsaktörer
* Religionens roll och funktion i kris- och katastrofsituationer

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.