Beata Filipek Gorniok

Projektsamordnare vid Institutionen för organismbiologi, Evolution och utvecklingsbiologi

E-post:
beata.filipek.gorniok[AT-tecken]ebc.uu.se
Besöksadress:
Evolutionsbiologiskt Centrum EBC Norbyv. 18A
Postadress:
Norbyv. 18A
752 36 UPPSALA

forskningsingenjör vid Institutionen för immunologi, genetik och patologi, Vaskulärbiologi; Forskargrupp Kaska Koltowska

E-post:
beata.filipek.gorniok[AT-tecken]igp.uu.se
Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 20
751 85 Uppsala
Postadress:
Rudbecklaboratoriet
751 85 UPPSALA

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.