Oscar Almén

forskare vid Statsvetenskapliga institutionen, Affilierade

E-post:
oscar.almen[AT-tecken]statsvet.uu.se
Telefon:
018-471 7116
Besöksadress:
Gamla Torget 6
Postadress:
Box 514
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Jag är forskare vid statsvetenskapliga institutionen sedan 2010. Min forskningsinriktning rör frågor om politiskt deltagande, ansvarsutkrävande, demokratisering och relationen mellan stat och civilsamhälle, med specifikt fokus på Kina. Jag disputerade 2005 vid institutionen för freds och utvecklingsforskning, Göteborgs universitet. Sedan dess har jag medverkat i fyra forskningsprojekt, varav ett inleddes 2016, som på olika sätt undersökt Kinas politiska utveckling, med fokus på lokalpolitik.

Mina kurser

Biografi

Jag är forskare vid statsvetenskapliga institutionen sedan 2010. Min forskningsinriktning rör frågor om politiskt deltagande, ansvarsutkrävande, demokratisering och relationen mellan stat och civilsamhälle, med specifikt fokus på Kina. Jag disputerade 2005 vid institutionen för freds och utvecklingsforskning, Göteborgs universitet. Sedan dess har jag medverkat i tre forskningsprojekt (2006-2014) som på olika sätt undersökt Kinas politiska utveckling, med fokus på lokalpolitik.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.