Josefin Bäckström

Universitetslektor vid Institutionen för neurovetenskap, Ekselius: Psykiatri

E-post:
Josefin.Backstrom[AT-tecken]neuro.uu.se
Telefon:
018-611 5283
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 10
Postadress:
Akademiska sjukhuset
751 85 UPPSALA

Associerad forskare vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Vårdvetenskap

E-post:
josefin.backstrom[AT-tecken]pubcare.uu.se
Besöksadress:
BMC, Husargatan 3
Postadress:
Box 564
751 22 UPPSALA

Kort presentation

Jag undervisar främst inom sjuksköterske- specialistsjuksköterskeprogrammen, men även inom andra utbildningsprogram vid Medicinska fakulteten. Mina forsknings- och undervisningsområden är huvudsakligen aspekter av organisation and ledarskap inom omvårdnad, samt närståendes upplevelse av vård och behov av stöd vid kritisk sjukdom.

Uppdrag under 2020:

  • Ledamot i Programkommittén för fysioterapeutprogrammet
  • Styrelseledamot i Svensk sjuksköterskeförening (SSF)

Akademiska meriter: Med. dr

Nyckelord: ledarskap specialistsjuksköterska psychiatry sjuksköterskeprogrammet specialistsjuksköterskeprogrammet psykiatri caring science

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.