Josefin Bäckström

Universitetslektor vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Psykiatri

E-post:
josefin.backstrom[AT-tecken]neuro.uu.se
Telefon:
018-611 5283
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 10
Postadress:
Akademiska sjukhuset
751 85 UPPSALA

Kort presentation

Jag är universitetslektor vid Institutionen för medicinska vetenskaper och undervisar främst vid sjuksköterskeprogrammen. Mina forsknings- och undervisningsområden är huvudsakligen aspekter av organisation och ledarskap inom omvårdnad, samt närståendes upplevelse av vård och behov av stöd vid kritisk sjukdom.

Uppdrag under 2021:

  • Ledamot i Programkommittén för fysioterapeutprogrammet
  • Styrelseledamot i Svensk sjuksköterskeförening (SSF)
  • Sveriges representant i Nordic/Baltic APN/EDU Network

Akademiska meriter: Med. dr

Nyckelord: ledarskap specialistsjuksköterska psychiatry sjuksköterskeprogrammet specialistsjuksköterskeprogrammet psykiatri caring science

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Josefin Bäckström
Senast uppdaterad: 2021-03-09