Josefin Bäckström

forskare vid Institutionen för neurovetenskap, Ekselius: Psykiatri

E-post:
Josefin.Backstrom[AT-tecken]neuro.uu.se
Telefon:
018-611 5283
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 10
Postadress:
Akademiska sjukhuset
751 85 UPPSALA

Associerad forskare vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Vårdvetenskap

E-post:
josefin.backstrom[AT-tecken]pubcare.uu.se
Besöksadress:
BMC, Husargatan 3
Postadress:
Box 564
751 22 UPPSALA

Kort presentation

Mitt forskningsområde är främst psykisk hälsa, livskvalitet och upplevelse av vårdtid samt rehabiliteringsfas hos närstående till personer med svåra brännskador. Svåra brännskador ses som en generell traumamodell och resultaten i forskningsprojektet kan därför även appliceras på närstående till människor med andra former av allvarliga fysiska trauman. Jag fokuserar även på forskningsfrågor som behandlar organisation och ledarskap inom hälso- och sjukvård.

Akademiska meriter: Med. dr

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.