Johanna Törmä

Associerad forskare vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Hälso- och sjukvårdsforskning

E-post:
johanna.torma[AT-tecken]pubcare.uu.se
Mobiltelefon:
070-2772626
Besöksadress:
BMC, Husarg. 3
Postadress:
Box 564
751 22 UPPSALA

Kort presentation

Doktorand med intresseområde för implementering och åldersrelaterad malnutrition. Doktorandprojektet syftar till att implementera nutritionsriktlinjer inom kommunal vård och omsorg. Det är ett samarbetsprojekt mellan Uppsala kommun och Uppsala universitet, med det övergripande syftet att utveckla nutritionsrutinerna i äldreomsorgen. Utvärderingen syftar på att undersöka effekterna av implementeringen samt att identifiera eventuella faktorer som påverkar implementeringsprocessen.

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.