Per Algander

Forskare vid Filosofiska institutionen, Praktisk filosofi; Anknutna

E-post:
Per.Algander[AT-tecken]filosofi.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 H
Postadress:
Box 627
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Forskare vid filosofiska institutionen, praktisk filosofi.

Jag disputerade 2013 på avhandlingen "Harm, Benefit, and Non-Identity" som berör analyser av skadebegreppet samt icke-identitetsproblemet ("The non-identity problem") inom populations etik.

Mina primära forskningsintressen rör normativ etik, meta-etik, politisk filosofi samt metafysik, speciellt frågor relaterade till skade-begreppet och välfärd.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Per Algander
Senast uppdaterad: 2021-03-09