Lars Garpenhag

gästlärare vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

E-post:
lars.garpenhag[AT-tecken]edu.uu.se
Besöksadress:
von Kraemers allé 1 A
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 2136
750 02 Uppsala

Akademiska meriter: FD

Mina kurser

Biografi

Doktorsexamen, Uppsala Universitet, 2012.

I min doktorsavhandling undersökte jag hur sinnessjuka som begått brott behandlades i Sverige under det senare 1800-talet och det tidiga 1900-talet - den period då den moderna rättspsykiatrin började ta form. Efter avhandlingen har jag sedan gått vidare och studerat andra sidor av psykiatrins och den psykiatriska vårdens historia: från patienters erfarenheter av 1800-talets hospitalsvård, till psykisk ohälsa bland svenska utlandsveteraner under efterkrigstiden.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.