Nina Almgren

likavillkorsspecialist vid HR-avdelningen, HR-enhet TekNat

E-post:
Nina.Almgren[AT-tecken]uadm.uu.se
Telefon:
018-471 1682
Mobiltelefon:
070-1679543
Besöksadress:
Dag Hammarskjöldsväg 7
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 256
751 05 UPPSALA

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09