Theodora Kunovac Kallak

biträdande föreståndare vid Centrum för reproduktionsbiologi i Uppsala, (CRU)

Postadress:
Box 7054
750 07 UPPSALA

forskare vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Forskargrupp; Reproduktiv hälsa

E-post:
Theodora.Kunovac_Kallak[AT-tecken]kbh.uu.se
Besöksadress:
Rudbeckslaboratoriet Hus R3 plan 1
Dag Hammarskjölds väg 20
752 37 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset
751 85 UPPSALA

Forskare theodora.kunovac_kallak@kbh.uu.se vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Forskargrupp; Reproduktiv hälsa

Besöksadress:
MTC-huset, Dag Hammarskjölds väg 14B, 1 tr
752 37 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset
751 85 UPPSALA

Kort presentation

I completed my PhD in medical sciences at Uppsala University in 2015. I am currently working as researcher and senior lecturer at the Department of Women’s and Children’s Health, Uppsala University, and I am one of the assistant directors of the Centre for Reproductive Biology in Uppsala. My research activities cover genitourinary symptoms of menopause, infertility, gynecological cancers, maternal health during pregnancy and the effect of the future health of the offspring.

I

Mina kurser

Biografi

Jag disputerade 2015 på ett arbete som handlade om effekter av att hämma östrogenproduktion hos kvinnor. Jag studerade bland annat effekter på vaginalslemhinnan, och hur steroidhormonreceptorer och aquaporiner förändras i relation till östrogennivåer och aromatasaktivitet. Nu kommer jag att påbörja ett arbete som handlar om hur övervikt under graviditet påverkar epigenetiska markörer hos barn. Syftet med studien är att identifiera markörer som speglar att fostret utsatts för ogynnsama förhållanden i livmodern, vilket i sin tur ökar risken för övervikt i barnaåren. Kan vi hitta markörer för ogynnsam programmering ökar våra möjligheter att intervenera tidigt i barnens liv. Vi kommer att använda de drygt 1200 navelsträngar som samlats in inom ramen för BASIC projektet för detta ändamål, och följa barnens viktutveckling genom den Mor-Barn kohort som finns tillgänglig i Uppsala.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.