Pia Lansåker

forskningssekreterare vid Områdeskanslier, Kansliet för teknik och naturvetenskap; Enheten för forskningsstöd

E-post:
pia.lansaker[AT-tecken]uadm.uu.se
Mobiltelefon:
070-4250378
Besöksadress:
Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7
Postadress:
Box 256
751 05 UPPSALA

Projektkoordinator vid Institutionen för elektroteknik, Fasta tillståndets elektronik

E-post:
pia.lansaker[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 7245
Mobiltelefon:
070-4250378
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 534
751 21 Uppsala

Akademiska meriter: FD

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.