Md Ehesan Ali

Gästforskare vid Institutionen för fysik och astronomi, Materialteori

E-post:
ehsan.ali[AT-tecken]physics.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Akademiska meriter: PhD

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Md Ehesan Ali
Senast uppdaterad: 2021-03-09