Samson Afewerki

Praktikant vid Institutionen för materialvetenskap, Nanoteknologi och funktionella material

E-post:
samson.afewerki[AT-tecken]angstrom.uu.se
Mobiltelefon:
073-6530673
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen1
Postadress:
Box 534
751 21 UPPSALA

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.