Josefin Sveen

forskare vid Institutionen för neurovetenskap, Cervenka: Psykiatri

E-post:
josefin.sveen[AT-tecken]neuro.uu.se
Telefon:
018-611 5206
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 10
Postadress:
Akademiska sjukhuset
751 85 UPPSALA

forskare vid Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri

E-post:
josefin.sveen[AT-tecken]neuro.uu.se
Besöksadress:
Akademiska Ingång 10, 3tr
751 85 Uppsala
Postadress:
Akademiska Ingång 10, 3tr
751 85 Uppsala

Kort presentation

Jag bedriver forskning om psykosociala aspekter av traumatiska och svåra händelser. Forskningsprojekt jag arbetar med berör främst posttraumatisk stress och förlängda sorgereaktioner, samt interventionsstudier för att utvärdera psykosociala stödinsatser hos barn och vuxna efter en svårhändelse.

Docent i medicinsk psykologi, Uppsala universitet

Akademiska meriter: PhD

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Josefin Sveen
Senast uppdaterad: 2021-03-09