Tomas Ekeberg

forskare vid Institutionen för cell- och molekylärbiologi, Molekylär biofysik

E-post:
tomas.ekeberg[AT-tecken]icm.uu.se
Telefon:
018-471 4642
Besöksadress:
Husargatan 3
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 596
751 24 UPPSALA

forskare vid Institutionen för fysik och astronomi, Röntgenfysik

Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Tomas Ekeberg
Senast uppdaterad: 2021-03-09