Anders Persson

Universitetslektor i mikrosystemteknik med inriktn mot rymdteknologi vid Institutionen för materialvetenskap, Mikrosystemteknik - MST

E-post:
anders.persson[AT-tecken]angstrom.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 35
751 03 UPPSALA

Kort presentation

Jag arbetar som forskarassistent vid Avdelningen för Mikrosystemteknik på Institutionen för Teknikvetenskaper. Min forskning kretsar kring miniatyriserade spektrometrar, det vill säga små instrument som kan avgöra innehållet i gaser. Dessa har en lång rad tillämpningar, men jag fokuserar i första hand på instrument som kan särskilja olika isotoper, främst kol-isotoper, i provet. Sådana mätningar är viktiga bland annat inom klimat- och rymdforskning.

Akademiska meriter: Docent i teknisk fysik med specialisering mikrosystemteknik

Jag föddes i Vänersborg 1982, och genomgick grundskolan och gymnasiet i Arvika och tog studenten från det Naturvetenskapliga programmet 2001.

Efter studenten flyttade jag till Uppsala där studerade arkeologi i ett år innan jag började på civilingenjörsprogrammet i Teknisk fysik. Jag valde med tiden att inrikta mig på rymdteknik, och under hösten 2006 skrev jag mitt examensarbete vid Institutet för rymdfysik i Uppsala. Arbetet hade titeln “Vavilov-Cherenkov Radiation Near Dielectric Boundaries with Applications to Ultrahigh Energy Neutrino Detection” och undersökte möjligheten att använda månens regolit (det tjock dammlager som täcker månens yta) som en jättelik detektor för högenergetiska neutriner. Jag erhöll min civilingenjörsexamen år 2007.

Sommaren 2007 antogs jag som doktorand vid Ångström rymdtekniskt centrum (ÅSTC) i Uppsala. Ämnet på mitt doktorandarbete var “Magnetoresistans och rymden” där jag studerade hur magnetfältsensorer, baserade på så kallad magnetoresistans, kan hitta användningsområden ombord på satelliter. Fokus för arbetet var att studera design- och tillverkningsmetoder för sådana sensorer samt att studera deras beteende i rymdliknande miljöer, för att på så sätt visa på deras potential i rymdtillämpningar.

Jag disputerade 2011 men stannade ytterligare ett år vid ÅSTC där jag fortsatte utvecklingen av magnetfältsensorer men också startade ett nytt projekt inriktat på studier av instrument för mätning av olika kolisotoper, men tänkt användning på Mars.

Efter en avstickare till Avdelningen för Jonfysik på Institutionen för Fysik och astronomi, där jag arbetade med liknande metoder för isotopmätning, är nu tillbaka på ÅSTC och fortsätter mitt arbete med att utveckla miniatyriserade instrument för isotopmätningar, inriktade på rymd- såväl som klimatforskning.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Anders Persson
Senast uppdaterad: 2021-03-09