Janaina Goncalves de Oliveira

Universitetslektor vid Institutionen för elektroteknik, Elektricitetslära

E-post:
janaina.goncalves[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 5854
Mobiltelefon:
070-4357802
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 65
751 03 UPPSALA

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.