Camilla Sandberg Melin

specialistläkare vid Institutionen för neurovetenskap, Söderberg: Oftalmiatrik

E-post:
camilla.sandberg.melin[AT-tecken]neuro.uu.se
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset
Postadress:
Akademiska sjukhuset
751 85 UPPSALA

Forskare vid Centrum för klinisk forskning, Gävleborg

E-post:
camilla.sandberg.melin[AT-tecken]regiongavleborg.se
Besöksadress:
Gävle sjukhus
Ingång 11 plan 8
Postadress:
Region Gävleborg
801 88 GÄVLE

Akademiska meriter: Leg läkare

http://www2.neuro.uu.se/ophthalmology/Research/ResearchProjects/RgrSoPe/Staff/SandbergMelinCamilla.html

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09