Sandra Olsson

hr-generalist vid Historiska institutionen

E-post:
sandra.olsson[AT-tecken]hist.uu.se
Telefon:
018-471 1540
Fax:
018-471 1528
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 A
Postadress:
Box 628
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Hösten 2009 började jag arbeta som personaladministratör vid filosofiska institutionen och vid historiska institutionen. Jag arbetar med både operativa och strategiska personalärenden och stödjer prefekterna i personalarbetet och ansvarar för all personaladministration vid institutionerna. From juni 2013 arbetar jag heltid vid historiska institutionen.

Akademiska meriter: Fil kand

Sedan 2000 har jag intresserat mig för personalfrågor, psykologi och mänskliga beteenden. HT-02 började jag därför på personalvetarprogrammet, med inriktning mot pedagogik och personalutveckling. Våren 2006 tog jag ut min filosofie kandidatexamen och hade då utöver min examen läst extra avtalsrätt, ekonomi och psykologi. Hösten 2006 hade jag en praktikplats på IPF - institutet för personal- och företagsutveckling, då lett av Carin Eriksson Lindvall. Våren 2007 ledde min praktik till mitt första vikariat som personaladministratör på personalavdelningen på Uppsala universitet. Där var jag framförallt ansvarig för att bevaka företrädesrätter, professorstillsättningar och utlysningar av kungörelser. Detta arbete ledde mig sedan vidare till ett vikariat på Rudbecklaboratoriet och personaladministration på dåvarande institutionen för genetik och patologi. Och efter en tid där fick jag min första tillsvidareanställning där jag är nu. Att arbeta med personalfrågor är det roligaste, jobbigaste, lättaste, svåraste, krångligaste och härligaste som finns. Ingen dag är den andra lika på arbetet.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Sandra Olsson
Senast uppdaterad: 2021-03-09