Lina Hedman

forskarassistent i kulturgeografi vid Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF)

E-post:
lina.hedman[AT-tecken]ibf.uu.se
Mobiltelefon:
070-2085417
Besöksadress:
Trädgårdsgatan 18
Postadress:
Box 514
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Majoriteten av min forskning kretsar kring frågor som rör boendesegregation, boendekarriärer och grannskapseffekter. För närvarande arbetar jag med långsiktiga boendekarriärer som sträcker sig från barndom till vuxenlivet och även över generationer. Hur påverkas sannolikheten att bo i ett utsatt område som vuxen av boendemiljön som barn, eller föräldrarnas områdesval? Och hur påverkas eventuella (negativa) konsekvenser av längden på boendet i utsatta områden?

Nyckelord: residential segregation neighbourhood history neighbourhood choice neighbourhood effect housing career residential mobility

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.