Katriina Östensson

Utbildningssamordnare vid Sociologiska institutionen, Administrativ personal

E-post:
katriina.ostensson[AT-tecken]soc.uu.se
Telefon:
018-471 1505
Mobiltelefon:
072-9999427
Besöksadress:
Engelska parken
Thunbergsvägen 3H
Postadress:
Box 624
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Jag är en av utbildningssamordnarna på Sociologiska institutionen och Centrum för socialt arbete (CESAR). Jag arbetar med kurser inom sociologi, socialpsykologi, Socionomprogrammet och Masterprogrammet i samhällsvetenskap: inriktningarna sociologi och socialt arbete. Studievägledning ges via e-post, telefon och i personliga möten.

Jag arbeta även med:

Lika villkor på institutionen och Samhällsvetenskapliga fakulteten.

Sekreterare i CESAR-styrelse

Stöd till programsamordnare och studierektorer.

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.