Juan de Santiago

universitetslektor , docent vid Institutionen för teknikvetenskaper, Elektricitetslära

E-post:
juan.santiago[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 3173
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 534
751 21 UPPSALA

studievägledare vid Institutionen för teknikvetenskaper, Administration och service

Telefon:
018-471 3173
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 534
751 21 UPPSALA

Akademiska meriter: Docent i teknisk fysik med inriktning mot elektricitetslära

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.