Mariella Öberg

Affilierad Forskare vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Obstetrisk och reproduktiv hälsoforskning

E-post:
Mariella.Oberg[AT-tecken]kbh.uu.se
Telefon:
018-611 9862
Besöksadress:
MTC-huset, Dag Hammarskjölds väg 14B, 1 tr
752 37 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset
751 85 UPPSALA

Expert vid Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

E-post:
mariella.oberg[AT-tecken]nck.uu.se
Telefon:
018-611 2956
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 17
Postadress:
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09