Sandra Uitto

Universitetsadjunkt i svenska som andraspråk vid Institutionen för nordiska språk

E-post:
sandra.uitto[AT-tecken]nordiska.uu.se
Telefon:
018-471 1626
Besöksadress:
Engelska parken
Thunbergsvägen 3L, hus 16 plan 2
Postadress:
Box 527
751 20 UPPSALA

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.