Erik Nilsson

forskare vid Institutionen för geovetenskaper, Luft-, vatten- och landskapslära; Meteorologi

E-post:
erik.nilsson[AT-tecken]met.uu.se
Besöksadress:
Geocentrum, Villavägen 16
752 36 Uppsala
Postadress:
Villavägen 16
752 36 UPPSALA

Kort presentation

Forskare i meteorologi. Min forskning inriktar sig på interaktionen mellan hav/land och atmosfär och processer som påverkar turbulens i atmosfären och utbytena av impuls, värme, vattenånga och andra skalärer.

Forskning:

AWEP: www.geo.uu.se/forskning/luval/amnen/meteorologi/pagaende-forskning/vatten-och-atmosfar/

ICOS: www.icos-sweden.se/station_ostergarnsholm.html

CNDS: https://www.cnds.se/

BLLAST: http://bllast.sedoo.fr/

SWERM: https://teknik.uu.se/elektricitetslara/forskningsomraden/vagkraft/

Mina kurser

Biografi

Studier har visat att vattenvågor har en stor betydelse för både turbulens och gradienter i det marina atmosfäriska gränsskiktet. Givet att en stor del av jordens yta är täckt av hav har dessa processer en viktig roll i det totala utbytet av rörelsemängd, värme och andra skalärer så som koldioxid och vattenånga.

I min forskning studerar jag processer i det atmosfäriska gränsskiktet med hjälp av mätningar och en högupplöst numerisk beräkningsmodell som detaljerat beskriver de turbulenta strukturer som bär den största energin och anisotropin, men behandlar de minsta strukturerna med enkla parameteriseringar. Denna typ av modellering benämns Large-Eddy Simulering (LES). I slutändan kan detaljerade studier av dessa processer leda oss till nya förenklade parameteriseringar som kan användas i klimat- och väderprognosmodeller.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.