Anna-Karin Gunnarsson

Universitetslektor vid Institutionen för kirurgiska vetenskaper, Omvårdnadsforskning

E-post:
Anna-Karin.Gunnarsson[AT-tecken]surgsci.uu.se
Mobiltelefon:
072-9999443
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 15, BV
751 85 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 70, 1 tr
751 85 Uppsala

Kort presentation

Jag arbetar som universitetslektor vid Institutionen för kirurgiska vetenskaper. Jag arbetar i Specialistsjuksköterskeprogrammet, inriktning kirurgisk vård samt i inriktningsövergripande kurser. Tillhör forskargruppen Omvårdnad i högteknologisk miljö där fokus ligger på personcentrerad vård, ramverket Fundamentals of Care och patientdelaktighet. Jag arbetar inom inCHARGE. Forskningsområden: kompetens och professionsutveckling.

Akademiska meriter: PhD, RN

Jag arbetar som kursledare och examinator inom inriktning kirurgisk vård i specialistsjuksköterskeprogrammet. Undervisar även i inriktningsövergripande kurserna Vårdvetenskaplig teori och metod samt handleder och examinerar examensarbeten i inriktningarna anestesisjukvård, operationssjukvård, intensivvård, ambulanssjukvård och kirurgisk vård.

Forskningsprogrammet InCHARGE

Det övergripande syftet är att uppnå personcentrerad vård och utforma interventioner som leder till att sjuksköterskors kompetens tillvaratas. Gruppen studerar hur en personcentrerad vård kan uppnås inom den högteknologiska vården för patienter som har komplexa sjukdomstillstånd och i pre- och postoperativ vård med stöd av ramverket Fundamentals of Care. För att uppnå detta studeras organisation, struktur och förutsättningar för omvårdnad. Forskningsprojekten bedrivs inom gruppen och i tvärprofessionellt samarbete

InCHARGE: Innovations to utilize nurses’ competence and achieve person-centered care – theory goes to practice

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Anna-Karin Gunnarsson
Senast uppdaterad: 2021-03-09