Karin Eriksson-Aras

forskare vid Institutionen för kulturantropologi och etnologi, Etnologi; Anställda

E-post:
karin.eriksson-aras[AT-tecken]etnologi.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3H
Postadress:
Box 631
751 26 UPPSALA

Mina kurser

Forskning

Karin Eriksson-Aras doktorsavhandling heter Ljudrum - En studie av ljud och lyssnande som kulturell praktik. Hon disputerade den 19 januari 2018.

Genom ljudupplevelser - allt från plötsligt skränande fiskmåsar till ett mer konstant mummel i utrymmen med mycket folk - beskriver och analyserar Karin Eriksson-Aras ljud, ljudrum och lyssnande i storstaden Istanbul. Hon undersöker hur ljudrum görs, etableras och upprätthålls, hur ljudrum konstituerar former av mänsklig interaktion och hur ljud och ljudrum ingår i människors livsvärldar. Fiskespöns svischande, människors rytmiska steg i olika tempo, en gatumusikants stämningsfulla sång, leksaker till försäljning och gatuförsäljarnas melodiska rop ger en levande etnografisk beskrivning av ljud i staden. Vissa ljud är livsviktiga för stadens invånare, andra ljud lär sig människor att inte höra alls. Åter andra längtar människor till, såsom fågelsång och tystnad. Förutom den fenomenologiska undersökning som Eriksson-Aras gör av ljudrummen i Istanbul, deras gränser och förutsättningar, innehåller avhandlingen generella beskrivningar och analyser över storstadens ljudrum med de förutsättningar som ges till att lyssna, höras och kommunicera. Studien bidrar därmed till en ökad förståelse av hur världen blir till och fungerar genom ljudrum.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.