Anders Goude

universitetslektor vid Institutionen för teknikvetenskaper, Elektricitetslära

E-post:
Anders.Goude[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 3396
Mobiltelefon:
073-9595268
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 534
751 21 UPPSALA

Akademiska meriter: TeknD

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.