Lars-Olof Hansson

forskare vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Klinisk kemi

Mobiltelefon:
073-9789111
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 61, 3 tr
Postadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 61
751 85 Uppsala

Akademiska meriter: Verksamhetschef Akademiska Laboratoriet, Sektionschef Klinisk kemi

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09