Christian Wallgren

systemadministratör (Tjänstledig) vid Institutionen för teknikvetenskaper, Administration och service

E-post:
Christian.Wallgren[AT-tecken]angstrom.uu.se
Mobiltelefon:
070-1679063
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 534
751 21 UPPSALA
Tjänstledig:
2019-09-01 - 2020-02-29

systemadministratör (Tjänstledig) vid Avdelningen för universitetsgemensam IT, Förvaltning och utveckling

E-post:
Christian.Wallgren[AT-tecken]uu.se
Telefon:
018-471 6381
Mobiltelefon:
070-1679063
Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 7
752 37 UPPSALA
Postadress:
Box 256
75105 Uppsala
Tjänstledig:
2019-09-01 - 2020-02-29

Nyckelord: skyddsombud

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.