Monica Blom Johansson

Universitetslektor vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Logopedi

E-post:
monica.blom.johansson[AT-tecken]neuro.uu.se
Telefon:
018-471 4747
Besöksadress:
Rum BMC C2:2 BMC, Husargatan 3, Uppsala
Postadress:
Box 564
751 22 UPPSALA

Kort presentation

Jag är universitetslektor och ansvarig för Logopedprogrammet vid enheten för Logopedi vid institutionen för neurovetenskap där jag också är enhetschef. Min forskning rör framför allt psykosociala konsekvenser vid afasi och hur man kan ge stöd och samtalsträning till närstående.

Akademiska meriter: PhD

Presentation av funktion/arbetsuppgifter
Min forskning fokuserar på ”hur det är att leva med afasi”, särskilt hur situationen ser ut för de närstående och vad man kan göra för att underlätta deras situation. Vidare är jag intresserad av hur kommunikationsstrategier kan tränas in för att underlätta samtal med en person med afasi och huruvida en sådan träning kan främja såväl dennes som samtalspartnerns välbefinnande. Ett sådant arbete kräver valida och reliabla bedömningsinstrument, vilket jag också ägnar mig åt att ta fram.


Jobbrelaterad prestation
Jag har mångårig erfarenhet som logoped av arbete med personer med afasi inom både geriatrisk och rehabiliteringsmedicinsk verksamhet. Jag disputerade 2012 med avhandlingen ”Aphasia and communication in everyday life” (se nedan). Jag är programkommittéordförande för Logopedprogrammat vid institutionen för neurovetenskap.

Undervisning
På institutionen för neurovetenskap är jag kursansvarig för flera kurser på Logopedprogrammet och undervisar bland annat om behandling vid afasi samt om kvalitativ forskningsmetod. Vid samma institution handleder jag även magister- och masteruppsatser. Jag medverkar även som biträdande handledare i två doktorandprojekt i logopedi.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Monica Blom Johansson
Senast uppdaterad: 2021-03-09