Johan Bladh

gästforskare vid Institutionen för teknikvetenskaper, Elektricitetslära

E-post:
johan.bladh[AT-tecken]vattenfall.com
Mobiltelefon:
070-4393000
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 534
751 21 UPPSALA

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.