Liliana Arevalo Gonzalez

Adjungerad universitetslektor vid Institutionen för elektroteknik, Elektricitetslära

E-post:
liliana.arevalo[AT-tecken]angstrom.uu.se
Mobiltelefon:
073-8457810
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 534
751 21 Uppsala

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.