Jian Qiu

universitetslektor vid Institutionen för fysik och astronomi, Teoretisk fysik

Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Universitetslektor vid Matematiska institutionen, Algebra och geometri

E-post:
jian.qiu[AT-tecken]math.uu.se
Telefon:
018-471 7625
Besöksadress:
Rum ÅNG 14239 Lägerhyddsvägen 1, Hus 1, 6 och 7
Postadress:
Box 480
751 06 UPPSALA

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09