Alexandra Petrulevich

forskare vid Institutionen för nordiska språk

E-post:
alexandra.petrulevich[AT-tecken]nordiska.uu.se
Telefon:
018-471 3422
Besöksadress:
Engelska parken
Thunbergsvägen 3L, hus 16 plan 2
Postadress:
Box 527
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Fil. dr i nordiska språk, forskare

Nyckelord: digital humanities manuscripts language contact research infrastructure onomastics east norse old norse language history gis for language study scandinavian languages medieval literature norse perception of the world spatial humanities spatiality digital research infrastructures

Mina kurser

Biografi

Yrkeserfarenhet

3/2017– Forskare i infrastrukturprojektet inom digital humaniora Fornnordisk omvärldsuppfattning, Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet

Arbetsuppgifter i sammanfattning:

11/2018–2/2019 Föräldraledig

11/2017–1/2018 Timlärare, Institutionen för svenska och flerspråkighet, Stockholms universitet

8/2016–2/2017 Vikarierande universitetslektor, Institutionen för svenska och flerspråkighet, Stockholms universitet

8–10/2016 Timlärare, Institutionen för nordiska språk, Institutionen för lingvistik och filologi, Uppsala universitet

1/2011–5/2016 Doktorandanställning, Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet

Internationell yrkeserfarenhet

Utbildning

Aktuella förtroendeuppdrag

Avslutade förtroendeuppdrag

Forskning

Pågående projekt

GIS for language study (LanGIS), Språkvetenskapliga fakulteten, Uppsala universitet: ett tvåårigt nätverksprojekt inom spatial humaniora som omfattar deltagare från två av Språkvetenskapliga fakultetens fyra institutioner, Universitetsbiblioteket och Institutet för språk och folkminnen (2017–2019). Roll: projektledare, vilket innebär huvudansvar för:

 • planering, utformning och genomförande av projektets aktiviteter
 • projektets ekonomi och administration
 • kommunikation mellan nätverkets medlemmar samt med andra aktörer vid Uppsala universitet och andra lärosäten

Fornnordisk omvärldsuppfattning: En kartering och analys av utländska ortnamn i svenska och danska texter från medeltiden (2017–2020), Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet: ett treårigt externt finansierat infrastrukturprojekt inom digital humaniora.
Projektledare: Jonathan Adams
Andra projektmedarbetare: Agnieszka Backman, Simon Skovgaard Boeck

Mina ansvarsområden i projektet:

 • Leder nätverksprojektet inom spatial humaniora, GIS for language study (LanGIS)
 • Leder samarbetet med IT-avdelningen, Uppsala universitet
 • Ansvarig för designunderlag för databas och webbsida för externa användare
 • Excerpering av lokalitetsbaserade data ur medeltida fornsvenska handskrifter
 • Ansvarig för sociala medier

Forskningsintressen

 • Digital humaniora i allmänhet och spatial humaniora i synnerhet
 • Spatialitet och rumslighet i nordiskt vikingatida och medeltida material
 • Framväxten av namnpolitik i Sverige (från stormaktstiden och framåt)
 • Språkhistoria och särskilt språkkontakt som förklaringsfaktor i språkhistoriska undersökningar
 • Namnforskning med fokus på namn i språkkontakt, namnreplikation och namnanpassning
 • Nordisk filologi med inriktning mot namnforskning, variation i namnformer i handskrifter sedd utifrån skrivarens perspektiv
 • Runologi med inriktning mot namnforskning

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.