Amelie Kinch

forskare vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Infektionsmedicin

E-post:
Amelie.Kinch[AT-tecken]medsci.uu.se
Telefon:
018-611 5655
Besöksadress:
Rum ing. 33, 3 tr. 5106 Akademiska sjukhuset
Infektion, ingång 34, 1 tr
Postadress:
Akademiska sjukhuset
Infektion, ingång 34, 1 tr
751 85 Uppsala

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09