Åsa Edvinsson

Forskningsingenjör vid Institutionen för immunologi, genetik och patologi, Klinisk och experimentell patologi; HPA Produktion Cecilia Lindskog Bergström

E-post:
asa.edvinsson[AT-tecken]igp.uu.se
Telefon:
018-471 4864
Mobiltelefon:
073-9754051
Fax:
018-552939
Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 20
751 85 Uppsala
Postadress:
Rudbecklaboratoriet
751 85 UPPSALA

Under år 2014 hämtade ca 10,4% av alla kvinnor i barnafödande ålder i Sverige ut antidepressiv medicin minst en gång. Även om inte alla är gravida då de börjar sin behandling, hamnar några förr eller senare i ett läge där de behöver ta ställning till om de ska fortsätta med antidepressiva läkemedel eller ej under en graviditet. Mitt forskningsprojekt handlar om antidepressiv behandling under graviditet och hur det påverkar inflammatoriska markörer i perifert blod samt placentafunktion hos den gravida kvinnan. Jag arbetar en hel del med det material som redan samlats in i BASIC projektet, och våra fynd så här långt talar för att behandlingen kan påverka bildandet av serotonin i placenta.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Åsa Edvinsson
Senast uppdaterad: 2021-03-09