Victoria Enkvist

Universitetslektor vid Juridiska institutionen, Professorer, lärare, forskare

E-post:
Victoria.Enkvist[AT-tecken]jur.uu.se
Telefon:
018-471 2030
Mobiltelefon:
070-1679847
Besöksadress:
Trädgårdsgatan 1 och 20, Västra Ågatan 26
Postadress:
Box 512
751 20 UPPSALA

forskare vid Centrum för forskning om religion och samhälle (CRS)

Mobiltelefon:
070-1679847
Besöksadress:
Engelska parken
Thunbergsvägen 3C
751 20 Uppsala
Postadress:
Teologiska institutionen
Box 511
751 20 Uppsala

Kort presentation

Victoria Enkvist är doktor i konstitutionell rätt och lärare vid Juridiska fakulteten. Hennes forskning fokuserar på fri- och rättigheter och på konstitutionell rätt i vid bemärkelse.

Enkvist är biträdande temaledare i forskningsprogrammet Impact of religion - challenges for Society, Law and Democracy.

Mina kurser

Biografi

Interna uppdrag

Vice ordförande i juridiska doktorandrådet, 2008

Ledamot i Juridiska fakultetens fakultetsnämnd, 2008

Suppleant i rekryteringsgruppen,

Externa uppdrag

Bitr programledare tema 2, Impact of Religion 2014-

Bisträdande forskningssamordnare vid Uppsala forum för demokrati, fred och rättvisa, 2009.

Undervisningserfarenhet

Terminskurserna 1 och 6.

Fördjupningskurser: Makt och rätt, Mänskliga rättigheter, asylrätt och humamitär rätt, Likabehandling och diskriminering, Democracy and human rights och Grundläggande rättigheter i Europa- teori och praktik.

Annan undervisning: Yttrande- och tryckfrihetsrätt på medie- och kommunikationsvetenskapliga institutionen, demokratiutveckling, Juridik på samhällsvetarprogrammet, Religionsfrihet i religiösa och sekulära kulturer (mastersprogram).


Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.