Zhigang Wu

Forskare , Docent vid Institutionen för materialvetenskap, Mikrosystemteknik - MST

E-post:
zhigang.wu[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 1086
Mobiltelefon:
073-5515821
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 35
751 03 UPPSALA

Kort presentation

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

Making microsystem soft

Akademiska meriter: Docent i teknisk fysik med inriktning mot mikrosystemteknik

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.