Patrice Godonou

doktorand vid Institutionen för teknikvetenskaper, Tillämpad mekanik

E-post:
patrice.godonou[AT-tecken]angstrom.uu.se
Mobiltelefon:
073-9745125
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsv. 1
Postadress:
Box 534
751 21 UPPSALA

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.