Maria Selmer

professor i biologi, särskilt strukturbiologi. Docent vid Institutionen för cell- och molekylärbiologi, Strukturbiologi

E-post:
maria.selmer[AT-tecken]icm.uu.se
Telefon:
018-471 4177
Besöksadress:
Husargatan 3
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 596
75124 Uppsala

professor vid Institutionen för cell- och molekylärbiologi, Uppsala RNA Research Centre - URRC

E-post:
Maria.Selmer[AT-tecken]icm.uu.se
Telefon:
018-471 4177
Besöksadress:
Husargatan 3
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 596
751 24 Uppsala

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Maria Selmer