Oscar Grånäs

forskare vid Institutionen för fysik och astronomi, Materialteori

E-post:
oscar.granas[AT-tecken]physics.uu.se
Telefon:
018-471 5872
Besöksadress:
Rum ÅNG 13138 Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.