Michael Funke

Forskare vid Ekonomisk-historiska institutionen

E-post:
Michael.Funke[AT-tecken]ekhist.uu.se
Besöksadress:
Ekonomikum
Kyrkogårdsgatan 10
Postadress:
Box 513
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Intresseområden: Modern historia, politisk ekonomi, policyprocesser, intressegrupper- och regleringar - särskilt själv- och samreglering. Vidare konsumtions-, marknadsförings- och reklamhistoria , samt medie- och företagshistoria liksom utvecklingen av exportfrämjande.

Akademiska meriter: FD

Min forskning fokuserar på sambandet mellan politiskt ekonomi, regleringar och intressegrupper (inte minst branschorganisationer). Empiriskt har jag studerat detta inom området reklam och marknadsföring, med fokus på tiden efter andra världskriget fram tills nutid. Jag intresserar mig även för branschorganisationers roll den moderna marknadsföringen utveckling, exempelvis inom professionalisering, opinionsbildning och legitimering.
Jag har ett övergripande intresse i marknadsregleringar, korporatism, intressegrupper, konsument-, marknadsförings- och reklamhistoria, liksom företagshistoria.

CV

Nuvarande projekt:

“Selling Sweden or letting Sweden Sell: Export marketing between the state and the nation 1887 –1972” (with N Glover) Department of Economic History, Uppsala University

Funded by Handelsbankens research foundations, (Wallanders och Tom Hedelius Stiftelse)

“The Swedish Advertising Ombudsman, self-regulatory effects om market competition 2009 – 2019” The Institute for Economic and Business History Research at Stockholm School of Economics, Stockholm School of Economics

Funded på Ridderstads foundation (Ridderstads stiftelse)

Bok

Funke, M. 2015. Regulating a Controversy: Inside Stakeholder Strategies and Regime Transition in the Self-Regulation of Swedish Advertising 1950–1971. Uppsala: Uppsala Studies in Economic History.

Kapitel i bok

Funke, M. 2017. "A Historical Perspective on the Creation of the Swedish Market Court - Marketing Law Development within the Context of Political Economy" i Bernitz, U., Carlson, P., Nordell, P.J., and Rosén, J. (red.) Amici Curiae Marknadsdomstolen 1971- 2016. Stockholm: Jure Förlag.

Funke, M. 2013. ”Advocacy Coalitions, Strategic Interests and the Policy Process of Swedish Advertising Self-Regulation 1950–1971.” i Lindberg, H. (red.) Knowledge and Policy Change. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing.

Funke, M. 2013. ”Från tidningsannonser till sponsrade länkar: den svenska reklamens historiska utveckling.” i (red.) Lönnborg, M. Larsson, M and K. Winroth. Entreprenörskap och varumärken. Möklinta: Gidlunds.

Funke, M. 2011. “Swedish Business and the Political Radicalism of the 1960s – the Case of Advertising.” i Fälting. L, M. Larsson, T. Petersson and Ågren, K. (red.) Aktörer och marknader i omvandling. Studier i företagandets historia tillägande Kersti Ullenhag. Uppsala: Uppsala Studies in Economic History 91.

Artiklar

Funke, M. 2019. "Assar Svensson", Svenskt biografiskt lexikon, häfte 170, band 34.

Funke, M. 2017. "Johan Victor Svenson", Svenskt biografiskt lexikon, häfte 169, band 34.

Funke, M. 2017. "Sven G Svenson", Svenskt biografiskt lexikon, häfte 169, band 34.

Rapport

Funke, M. 2007. Rapport om reklambranschens opinionsbildning i branschtidningen Resumé 1977–1991, fristående forskningsprojekt finansierat av Ridderstads stiftelse, 2007.


Papers och presentationer

The economic history of the Swedish dansband industry 1970-2010 (outline), Biennial Meeting of Swedish economic historians, Gothenburg university, 2021 (w. Erik Lakomaa).

The Swedish Advertisers' Association and the institutional development of Swedish export advertising 1955-1972, Biennial of Swedish Advertising Historians, Stockholm University, 2021.

The Swedish Advertisers' Association and the institutional development of Swedish export advertising 1955-1972, 20th biennial Conference on Historical Analysis and Research in Marketing, Online, 2021.

Reklamombudsmannens konkurrenseffekter 2009–2019, preliminära resultat II: uppmärksamhet i media, EHFF/Stockholm School of Economics, 2020.

Reklamombudsmannens konkurrenseffekter 2009–2019, preliminära resultat, Uppsala Center for Business History, Uppsala University, 2020.

Reklamombudsmannens konkurrenseffekter 2009–2019, preliminära resultat II: uppmärksamhet i media, EHFF/Handelshögskolan i Stockholm 2020.

Reklamombudsmannens konkurrenseffekter 2009–2019, preliminära resultat, EHFF/Handelshögskolan i Stockholm 2020.

“The emotional value of Sweden”: The advertising industry and professionalized export promotion in the 1950s, Ekonomisk-historiska institutionen, Uppsala University, Uppsala, 2017 (w. N Glover).

Regulating a controversy: inside stakeholder strategies and regime transition in the self-regulation of Swedish advertising 1950–1971”, Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet, Uppsala, 2017.

A Historical Perspective on the Creation of the Swedish Market Court - Marketing Law Development within the Context of Political Economy , Institutet för Immaterialrätt och marknadsrätt, Stockholms universitet, Stockholm, 2016.

Regulating a controversy: inside stakeholder strategies and regime transition in the self-regulation of Swedish advertising 1950–1971”, Näringslivets Delegation för Marknadsrätt, Stockholm 2016.

Regulating a controversy: inside stakeholder strategies and regime transition in the self-regulation of Swedish advertising 1950–1971”, EHFF Stockholm School of Economics, Stockholm, 2016.

”Att reglera en kontrovers – marknad, debatt, politik och självsanering av reklam i det svenska överflödssamhället 1950–1971”, Ekonomisk-historiska mötet, Lund, 2013.

Business Ethics, Private Interest Government or State Intervention? The Changing Regimes of Self-Regulation of Advertising in Post-War Sweden 1950-1971, 37th Macromarketing Conference Berlin, 2012.

Debate & Discourse on Advertising's Societal Position in Sweden 1950-1971, Svenska historikermötet i Göteborg, 2011.

Advocacy Coalitions, Strategic Interests and the Policy Process of Swedish Advertising Self-Regulation 1950–1971, Ratio Colloqium for Young Scientists – Policy change and policy learning, Stockholm, 2011.

Swedish Business Associations and Self-regulation of Advertising 1950–1971, European Business History Association – Business History Conference Joint Annual Meeting, Milan, 2009.

Corporatism as Strategy and Resource of Power – Business strategies in Regulation of Advertising in Sweden 1950 – 1971, Workshop: Corporatism in Scandinavia, Helsinki, 2009.

Priser

Stanley C. Hollander award for best paper, 2020

Utbildning och tidigare yrkeserfarenhet

2015 Fil. dr i ekonomisk historia, Uppsala Universitet.

2005 Magister i historia, Stockholm University.

Stipendier och externa medel

Ridderstads stiftelse 2020

Handelsbankens forskningstiftelser 2016

Handelsrådet 2016

Ridderstads stiftelse 2016

Helge Ax:son Johnsons stiftelse 2014.

Ridderstads stiftelse 2011.

Ridderstads stiftelse 2010.

Helge Ax:son Johnsons stiftelse 2010.

Resestipendium De svenska historiedagarna 2008.

Ridderstads stiftelse 2005.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09