Solveig Jülich

professor vid Institutionen för idé- och lärdomshistoria

E-post:
solveig.julich[AT-tecken]idehist.uu.se
Telefon:
018-471 1573
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3P
Postadress:
Box 629
751 26 UPPSALA

Akademiska meriter: Docent

Mina kurser

Biografi

Solveig Jülich är professor i idé- och lärdomshistoria med inriktning mot kulturhistorisk medicinhistoria. Hon disputerade vid Institutionen för Tema vid Linköpings universitet 2002 och var därefter verksam som universitetslektor vid Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur samt Tema kultur och samhälle vid samma universitet. Mellan 2006 och 2010 var hon anställd som forskarassistent av Vetenskapsrådet med placering vid Institutionen för litteraturvetenskap och idéhistoria, Stockholms universitet. Hon tillträdde även en anställning som biträdande universitetslektor och befordrades sedan till universitetslektor i idéhistoria. Från 2014 är hon verksam vid Uppsala universitet.

Forsknings- och undervisningsintressen

Medicinsk humaniora

Medicinens och biomedicinens historia

Historiska perspektiv på etik och värdekonflikter i medicinsk forskning

Historiska studier av medicinens visuella och materiella kultur

Pågående och nyligen avslutade forskningsprojekt

1. ”Medicin i livets gränsområden: Fosterforskning och framväxten av etisk kontrovers i Sverige”, finansierat av Vetenskapsrådet 2015–2020. Mer

2. ”Promoting the contraceptive revolution: The Royal Swedish Academy of Sciences in the age of global overpopulation”, delstudie inom forskningsprogrammet ”Science and modernisation in Sweden: An institutional approach to historising the knowledge society”, finansierat av Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse och förlagt till Centrum för vetenskapshistoria, Kungl. Vetenskapsakademien, 2013–2017. Mer

3. ”I mediernas ljus: Skärmbildsundersökningen i Sverige 1940–1970”, finansierat av Riksbankens Jubileumsfond, 2011–2014. Mer

4. ”Forskning, reportage eller specialeffekter: Lennart Nilssons visuella hybridpraktiker”, finansierat av Vetenskapsrådet, 2006–2011. Mer

Övriga aktiviteter och uppdrag

Medlem i ledningsgruppen för Medicinsk humaniora och samhällsvetenskap vid Uppsala universitet, 2017–2020. Mer

Medlem i redaktionsrådet för skriftserien Mediehistoriskt arkiv som utges av Lunds universitet, 2014–. Mer

Ledamot i styrelsen för Svenska Historiska Föreningen, 2015–. Mer

Extern ledamot i Tekniska museets forskningsråd, 2014–2016.

Ledamot i beredningsgruppen för Historiska vetenskaper och arkeologi, Vetenskapsrådet, 2013–2015.

Extern ledamot i Nordiska museets forskningsråd, 2013–2015.

Publikationer i urval

Monografier och antologier

Bussen är budskapet: Perspektiv på mobilitet, materialitet och modernitet, red. tillsammans med Lotten Gustafsson Reinius & Ylva Habel, Stockholm: Kungliga biblioteket, 2013. Läs boken här och recension i Respons 6/2013

History of participatory media: Politics and publics, 1750–2000, red. tillsammans med Anders Ekström, Frans Lundgren & Per Wisselgren, New York: Routledge, 2011.

Mediernas kulturhistoria, red. tillsammans med Patrik Lundell & Pelle Snickars, Stockholm: Statens ljud- och bildarkiv, 2008. Läs här

1897: Mediehistorier kring Stockholmsutställningen, red. tillsammans med Anders Ekström & Pelle Snickars, Stockholm: Statens ljud- och bildarkiv, 2006. Läs här

Skuggor av sanning: Tidig svensk radiologi och visuell kultur, diss., Linköpings universitet, 2002.

Bokkapitel och artiklar

“Picturing abortion opposition in Sweden: Lennart Nilsson’s early photographs of embryos and foetuses”, Social History of Medicine, vol. 30, 2017. Abstract

"Trots allt en traditionell medicinhistoria", recension av Nils Uddenberg, Lidande och läkedom 1–2, Respons nr 2, 2016. Läs här

“In the light of media: Mass miniature radiography surveys for tuberculosis in Sweden, c. 1940–1970”, Media History, vol. 22, 2016, 201–216. Läs här

“Lennart Nilsson’s A Child Is Born: The many lives of a pregnancy advice book”, Culture Unbound, vol. 7, 2015, 627–648. Läs här

“The making of a best-selling book on reproduction: Lennart Nilsson’s A Child Is Born”, Bulletin of the History of Medicine, vol. 89, nr 3, 2015, 491–525. Abstract

“Fosterbildernas skilda levnadsbanor", Svenska Dagbladet 19/7 2015. Läs här

“Lennart Nilsson’s fish-eyes: A photographic and cultural history of views from below”, Konsthistorisk tidskrift/Journal of Art History, vol. 84, nr 2, 2015, 75–92. Abstract

“Colouring the human landscapes: Lennart Nilsson and the spectacular world of scanning electron micrographs”, Nuncius: Journal of the Material and Visual History of Science, vol. 29, nr 2, 2014, 464–497. Abstract

“Transdisciplinära varianter och strategier: Mediehistoria möter medicinhistoria”, Återkopplingar, red. Marie Cronqvist, Patrik Lundell & Pelle Snickars, Lund: Lunds universitet, 2014. Läs här

”Televising inner space: Lennart Nilsson’s early medical documentaries on the interior of the human body”, Representational machines: Photography and the production of space, red. Anna Dahlgren, Dag Petersson & Nina Lager Vestberg, Aarhus: Aarhus University Press, 2013.

”Bussar och bildtrafik: Den ambulerande skärmbildsundersökningen i Sverige”, Bussen är budskapet: Perspektiv på mobilitet, materialitet och modernitet, red. Lotten Gustafsson Reinius, Ylva Habel & Solveig Jülich, Stockholm: Kungliga biblioteket, 2013. Läs här

”Fetal photography in the age of cool media”, History of participatory media: Politics and publics, 1750–2000, red. Anders Ekström, Solveig Jülich, Frans Lundgren & Per Wisselgren, New York: Routledge, 2011.

”Lennart Nilssons tidiga fosterfotografier: Från abortdebatt till sexualundervisning”, In på bara huden: Medicinhistoriska studier tillägnade Karin Johannisson, red. Torbjörn Gustafsson Chorell & Maja Bondestam, Nora: Nya Doxa, 2010.

”Objektiva bilder: Ideal och strategier”, Medicinen blir till vetenskap: Karolinska Institutet under två århundraden, red. Karin Johannisson, Ingemar Nilsson & Roger Qvarsell, Stockholm: Karolinska Institutet University Press, 2010.

”Media as modern magic: Early x-ray imaging and cinematography in Sweden”, Early Popular Visual Culture, vol. 6, nr 1, 2008, 19–33.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.