Regina Ledung

projektledare vid IT-avdelningen, Enheten för systemutveckling

E-post:
Regina.Ledung[AT-tecken]uadm.uu.se
Mobiltelefon:
070-1679023
Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 7
Postadress:
Box 256
751 05 UPPSALA

projektledare vid Avdelningen för universitetsgemensam IT, Förvaltning och utveckling

E-post:
Regina.Ledung[AT-tecken]uu.se
Telefon:
018-471 7707
Mobiltelefon:
070-1679023
Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 7
752 37 UPPSALA
Postadress:
Box 256
75105 Uppsala

Nyckelord: infoglue cms mp gemensamma webbfunktioner lika villkorsfrågor lika villkorsombud

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.