Görel Nyman

forskare vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Klinisk fysiologi

E-post:
Gorel.Nyman[AT-tecken]medsci.uu.se
Mobiltelefon:
070-3441226
Besöksadress:
Rum ing. 40, 3tr. Akademiska sjukhuset, ingång 40, 3 tr
Postadress:
Akademiska sjukhuset, Ingång 40, 5 tr
751 85 UPPSALA

Akademiska meriter: leg. vet. VMD, docent

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.