Thomas Grenholm Tängdén

forskarassistent vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Infektionsmedicin

E-post:
Thomas.Tangden[AT-tecken]medsci.uu.se
Mobiltelefon:
070-1679413
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset
Infektion, ingång 34, 1 tr
Postadress:
Akademiska sjukhuset
Infektion, ingång 34, 1 tr
751 85 Uppsala

Akademiska meriter: leg. läkare

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.