Andreas Wejderstam

doktorand vid Teologiska institutionen, Kyrko- och missionsstudier; Kyrkohistoria

E-post:
andreas.wejderstam[AT-tecken]teol.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 B
Postadress:
Box 511
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Andreas Wejderstam är doktorand i kyrkohistoria och inriktad mot 1900-talets svenska kyrka.

Mina kurser

Biografi

Född i Uppsala 5.8 1980

Fil.mag. i idé- och lärdomshistoria samt historia 2008

Vik. pol. red. Barometern-Oskarshamnstidningen somrarna 2006-2009

Teol.mag. 2010

Prästvigd för Uppsala stift, Svenska kyrkan, 2010

Pastorsadjunkt i Gävle Heliga Trefaldighets församling 2010-2011

Komminister i Rimbo pastorat sedan 2011 (tjl.)

Doktorand i kyrkohistoria sedan 2013

Intresseområden

Modern kyrkohistoria, sekulariseringsprocessen, det levda kyrkolivet, frågor om kyrka-stat, liturgi och kyrklig praxis, enskilda personers kyrkliga engagemang. Tidigare har jag sysslat litet med svenskt 1700-tal, särskilt mötet mellan naturvetenskap och kyrklig bekännelse, exemplifierat med fysikoteologi på sent 1700-tal.

Avhandlingsarbetet

Avhandlingsprojektet har den preliminära titeln "För kyrklig och personlig förnyelse: Frivilliga möten och Svenska kyrkan i förändring 1943-1985". Ämnet behandlar alltså modern tid och berör kyrkligt engagemang i relation till ett kyrkoliv i satt i kraftig förändring i politik och sekularisering. Det empiriska materialet är hämtat från de s k "Vadstenamötena till kyrklig och personlig förnyelse".

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.