Ylva Arvidsson

Doktorand i offentlig rätt vid Juridiska institutionen, Doktorander

E-post:
ylva.arvidsson[AT-tecken]jur.uu.se
Besöksadress:
Munken 3, Västra Ågatan 24
75309 Uppsala
Postadress:
Box 512
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Ylva Arvidsson är doktorand vid juridiska institutionen. Hon forskar om nationellt genomförande av EU-rätt och svenska kommuner. Fokus är på luftföroreningar från vägtrafik i en EU-rättslig och nationell kontext. Bl.a. luftkvalitetsdirektivet och dess gränsvärden om partiklar (PM10 och PM2,5) och kvävedioxid.

Bred och djup undervisningserfarenhet från Uppsala universitet, Lunds universitet, Örebro universitet, SLU och Högskolan Dalarna samt Celsiusskolan.

Notariemeritering vid Örebro tingsrätt.

f. 1976

(i urval)

Arbetslivserfarenhet m.m.

Doktorand i offentlig rätt (inledningsvis i miljörätt), Juridiska institutionen, Uppsala universitet (2007-). Föräldraledig under delar av åren 2009-2010 och 2015-2016.

Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) i förhöjd studietakt (150 %), 90 hp, distansstudier vid Umeå universitet. Ämnesinriktning på juridik och gymnasiet. (HT 2019-VT 2020).

Gymnasielärare i juridik, Celsiusskolan (Sveriges största idrottsgymnasium), Uppsala kommun (HT 2018-VT 2019).

Universitetslärare i rättsvetenskap på deltid, undervisning vid Uppsala universitet, Örebro universitet och Högskolan Dalarna (2013-).

Projektledare på deltid, Avdelningen för uppdragsutbildning, Uppsala universitet (2012).

T f universitetsadjunkt i rättsvetenskap, Institutionen för beteende-, social och rättsvetenskap, Örebro universitet (2005-2006).

Universitetslärare i rättsvetenskap på deltid, Institutionen för beteende-, social och rättsvetenskap, Örebro universitet (2003-2005).

Tingsnotarie, Örebro tingsrätt (2002-2005). Föräldraledig under delar av åren 2003-2004.

Medlem i redaktionskommittén för "Morgondagens industri", en miljöbilaga till Dagens industri. Då anställd på deltid under perioden 1999-09-01 - 2000-02-28 vid Internationella miljöinstitutet, Lunds universitet.

Projektledare för konferensen "Environmental Security in a Global Perspective" som hölls i Lund den 28 maj 1999. Då anställd på deltid under perioden 1999-01-01 - 1999-06-10 vid Internationella miljöinstitutet, Lunds universitet.

Utbildning

Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) i förhöjd studietakt (150%), 90 hp, Umeå universitet (2019-2020).

Inledande högskolepedagogisk utbildning (5 p), Örebro universitet (2005-2006).

Master of Science in Environmental Management and Policy, Internationella miljöinstitutet, Lunds universitet (2001).

Juris kandidatexamen, Juridiska fakulteten, Lunds universitet (2000).

Förtroendeuppdrag och föreningsmeriter (i urval)

Ordinarie ledamot (utsedd av Uppsala studentkår) i Uppsala universitets stipendienämnd (2007-07-01 - 2010-05-).

Årets ungdomsledare, IFK Uppsala, Uppsala (mars 2009). Var ledare och tränare i föreningens fotbollsverksamhet för yngre barn i Gränby, Uppsala.

Vice ordförande och styrelseledamot (HT 1998 - VT 1999) respektive programansvarig (föredrag) och styrelseledamot (HT 1997 - VT 1998), Utrikespolitiska föreningen, Lund.

Aktiv medlem inom Amnesty International, Tibro och Stockholm (1990 - 1996).

Intresseområden

Främst offentlig rätt - med tonvikt på miljörätt, förvaltningsrätt och kommunalrätt - och europarätt.

Reflektioner om undervisning och informationssökning

Dokument "Reflektioner om muntlig redovisning - en rolig utmaning" (Ylva Arvidsson, 2012-01-10). Dokumentet går att ladda ned gratis som pdf.

Dokument "Undervisning, funktionsnedsättning och använd teknik - en fråga om kvalitet" (Ylva Arvidsson, 2011-09-10). Dokumentet går att ladda ned gratis som pdf.

Dokument "Att söka författningar och allmänna råd m.m. på Internet" (Ylva Arvidsson, 2011-09-05). Dokumentet går att ladda ned gratis som pdf.

Artikel "Hitta lagen lätt på nätet" (Cicci Wik, 2009, Miljö & hälsa, nummer 3, 2009). Artikeln går att ladda ned gratis som pdf. Artikeln finns tillgänglig via följande hemsida: http://www.cvea.net/moh/3_09/6-7.pdf

Ylva Arvidsson forskar om nationellt genomförande av EU-rätt, svenska kommuner och luftkvalitet.

Forskningen är offentligrättslig med tonvikt på konstitutionell rätt, kommunalrätt och förvaltningsrätt. Valet av tillämpningsexempel och fallstudier innebär att även miljörätt, "trafikrätt" och fastighetsrätt - samt EU-rätt - är centrala för den bedrivna forskningen.

Som tillämpningsexempel har Ylva Arvidsson luftkvalitet i utomhusluft, gränsvärden i direktiv 2008/50/EG (luftkvalitetsdirektivet) och nationella miljökvalitetsnormer. Fokus är på luftföroreningarna partiklar (PM10 och PM2,5) och kvävedioxid (NO2) från motordriven vägtrafik i tätorter.

Forskningen omfattar tre fallstudier om nationellt genomförande av EU-rätt avseende luftkvalitet. Den första fallstudien avser åtgärdsprogram enligt miljöbalken och luftkvalitetsförordningen (SFS 2010:477). I den andra - och viktigare - fallstudien analyseras trafik- och fordonsinriktade rättsliga styrmedel (åtgärder) som miljözon, dubbdäcksförbud, hastighetsbegränsning och trängselskatt. Den tredje - och nog viktigaste - fallstudien är inriktad på trafikmängd och bebyggelse. Fokus är på planläggning och enskilda planer som är reglerade i plan- och bygglagen.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Ylva Arvidsson
Senast uppdaterad: 2021-03-09