Andreas Hedberg

forskare vid Litteraturvetenskapliga institutionen

E-post:
Andreas.Hedberg[AT-tecken]littvet.uu.se
Telefon:
018-471 6186
Fax:
018-471 6187
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 P
Postadress:
Box 632
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Universitetslektor i litteraturvetenskap.

Deltar i det RJ-finansierade forskningsprogrammet "Världslitteraturer. Kosmopolitisk och vernakulär dynamik".

Författare till boken Det diktade bruket. Skönlitterära berättelser om vallonbruk i Uppland 1787–2012 (2013).

FD 2012 med avhandlingen En strid för det som borde vara. Viktor Rydberg som moderniseringskritiker 1891–1895.

Forskningsintressen: moderniseringskritik, kanonstudier, världslitteratur, översättningsstudier, narratologi, retorik.

Akademiska meriter: FM

Mina kurser

Biografi

  • Född i Göteborg 1979.
  • FM efter studier vid Université de Bourgogne, Dijon (Lettres modernes), Göteborgs universitet (estetik) och Linköpings universitet (Kulturvetenskapligt program).
  • Journalistexamen från JMK, Stockholms universitet.
  • Anställningar som nyhetsreporter, främst vid Sveriges Radio och Östgöta-Correspondenten.
  • Antagen till forskarutbildningen 2007.
  • FL 2009
  • FD 2012

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.