Ellena Papaioannou

serviceassistent vid Byggnadsavdelningen, Lokalvårdsenheten; Serviceassistenter

E-post:
Ellena.Papaioannou[AT-tecken]uadm.uu.se
Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 7/von Kraemers allé 2
Postadress:
Box 256
751 05 Uppsala

serviceassistent vid Personalorganisationer, SEKO Universitetsklubben

Besöksadress:
Thunbergsvägen 7A
75238 Uppsala
Postadress:
Box 533
751 21 UPPSALA

Kort presentation

Ordförande för Seko Universitetsklubben, expeditionen Gula villan - Engelska Parken, mera information finns på vår hemsida www.seko.fackorg.uu.se

Seko expeditionen 018-471 33 15

Mobil 070-167 92 08

Förtroendevald i förbundets region Seko Mellansverige.

Anställd lokalvårdare vid Byggnadsavdelningen, tidigare arbetsplatser Ångström och Engelska Parken.

Nyckelord: seko personalorganisationer

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.